Lösningar i Telia Workflow

Telia Workflow är en molnbaserad tjänst där ni enkelt och kostnadseffektivt bygger och utvecklar era IT-lösningar. Telia Workflows fungerar både som helhetslösning och som en del i en befintlig lösning. Tjänsten ger er möjlighet att digitalisera och automatisera era processer genom att skapa lösningar för att hämta, lämna och behandla information från olika källor.

Vi har skapat ett antal olika lösningar som är redo att användas i eller kan specialanpassas för verksamheten. Allteftersom nya digitala flöden skapas redovisas de nedan som tjänster eller som inspiration så att andra verksamheter eller organisationer kan ta del av dem och därmed öka och underlätta den digitala transformationen.

Telia Incident

Telia Incident hjälper er att trygga verksamheten och era anställda – före, under och efter krisen. Med hjälp av tjänsten samlar ni er kommunikation kring aktiviteter och kan enkelt följa händelseförloppet. Ni bygger upp rutiner som gör att ni snabbt kan återgå till verksamhetens normalläge och minimera eventuella skador och förluster.

Incident

Telia Bemanning

Telia Bemanning är ett effektivt verktyg som hjälper er att säkerställa er bemanning. Ni frigör både tid och resurser som istället kan läggas på kärnverksamheten.

Med hjälp av Telia Bemanning kan ni enkelt ta emot anmälningar om sjukdom eller andra förhinder, söka ut personer med motsvarande kompetens, skicka ut förfrågningar om ersättare och få in svar. Därefter kan ni tilldela arbetspass eller uppgifter via tjänsten.

First Come

Telia Messaging

Telia Messaging ger er en omfattande lösning som tar hand om era grundläggande meddelandebehov. Tjänsten hanteras online via ett enkelt användargränssnitt men kan också kopplas till olika system och tjänster för automatisering.

Telia Messaging gör det möjligt för er att hantera olika typer av utskick såsom utskick med förvald mall, utskick med formulär, eller vanliga utskick via email, sms och app.

Write and Send Messages

Telia Mail2SMS

Telia Mail2SMS låter er skicka sms direkt via er mailklient. Ni kan välja om det ska gå att svara på, vilket avsändarnamn det ska skickas ifrån, och om ni vill att svaret ska hamna i er mailkorg eller som sms i er mobil.

Det finns även mer avancerade inställningar såsom att skicka till förvalda grupper, skicka färdiga mallar, eller starta andra automatiska flöden.

Telia Multifaktor Autentisering

Genom att använda Telias MFA-tjänst för tvåfaktors verifiering (2FA) kan ni lägga på ett extra lager av säkerhet för användarnas inloggningsuppgifter och dessutom begränsa risken för otillåten tillgång till era tjänster

Med hjälp av plattformens API, kan ni kontrollera identiteten hos användarna genom att skicka dem ett engångslösenord (OTP). Användaren verifierar att denne är innehavaren av kontot genom att bekräfta den mottagna koden.

2FA

Telia Digital Sjukskrivning

Telia Digital Sjukskrivning underlättar sjukskrivningsprocessen både för anställd och för administratör. Den som är sjuk kan sjukanmäla sig genom att skicka in ett SMS eller email som skapar en sjukanmälan och samtidigt notifierar dennes arbetsledare.

Denna tjänst kan med fördel kombineras med Telia bemanning för att tilldela arbetspasset till nästa person. Tjänsten är enkel att konfigurera så det passar era behov.

Sickleave

Telia Påminnelser

I många situationer är det viktigt med påminnelser för att förenkla för vårdtagare och personal. Med en påminnelsetjänst kan ni välja att skicka påminnelser direkt från ett befintligt system, via import av mottagarlista eller via manuella utskick.

Ni kan bland annat schemalägga påminnelserna, välja om man ska kunna svara på meddelandet, eller använda förvalda mallar som skickas via SMS, email, eller app.

Påminnelsetjänsten anpassas efter era system och behov.

Telia Digital Kö

Telia Digital Kö används för att minska antalet personer som behöver befinna sig i väntrum eller receptioner. Efter anmälan digitalt eller i reception skickas ett meddelande med könummer och eventuell extra information till mottagaren.

Ni kan sortera köerna efter prioritet eller könummer, välja vilket språk ert meddelande ska skickas på, och skicka påminnelser när det är mottagarens tur. Mottagaren har även möjlighet att lämna kön i förtid på egen hand.

Tjänsten är enkel att justera, anpassa och integrera mot andra system.

Digital Queue

Telia Automatisk Ombokning

Avbokningar och ombokningar tar mycket tid i anspråk. De hanteras ofta av manuella rutiner och ibland är bara delar av processen som är digitaliserad. Med Telias automatiska ombokningar optimerar du hanteringen och sparar tid och administration.

En fullt digitaliserad tjänst för ökat värde såväl för er organisation som för era patienter. Ni kommer att uppleva färre uteblivna bokningar och bättre utnyttja vårdpersonalens tid.

Tjänsten anpassas efter era system och behov.

Telia Larmtjänst

Med larmtjänsten skapar ni larm för olika system och kan baserat på era behov välja hur, när och varför larmen ska skickas. Larmen kan exempelvis behandlas olika baserat på tid på dygnet eller vilket system det gäller.

Ni kan också enkelt administrera mottagargrupper över tid och dela ut behörigheter för uppdatering av dessa.

Telia Chatt

Denna chattjänst är anpassad för organisationer och till skillnad från många andra chattjänster är det avsändaren som äger det skickade meddelandet. Detta betyder att avsändaren kan radera chatthistoriken för specifika mottagare genom att plocka bort mottagaren från sitt konto. Detta är exempelvis användbart om en användare tagit del av känslig information som inte längre ska vara tillgänglig efter att ett projekt eller anställning är över.

Chatten körs via administratörsgränssnittet och via mobilapp.

App Group Chat

Telia Digital Attestering

Digital Attestering underlättar och automatiserar godkännandeprocesser som annars hanteras manuellt. När en förfrågan behöver ses över skickar ni enkelt detta dokument till en bestämd grupp eller enskild mottagare där behöriga kan godkänna beslutet eller dokumentet via en länk.

Det går även att implementera gränsvärden där ett visst antal beslutstagare behöver godkänna innan beslutet går igenom. När beslutet är taget skickas resultatet till avsändaren och till hela beslutsgruppen.

Telia Kontorsnärvaro

Telia Kontorsnärvaro hjälper er och era medarbetare att hålla reda på vilka som planerar att komma in till kontoret under veckan som kommer och vilka dagar de kommer in. Med denna information kan ni ta ett beslut om ni ska komma in till kontoret vissa dagar eller om ni istället kan jobba hemma för att undvika trängsel.

Det går även att konfigurera ett gränsvärde där alla registreringar över ett visst antal behöver godkännas av ansvarig. På så sätt kan ni säkerställa att det alltid är ett säkert antal personer inne på kontoret.

Telia Workflow SMS-Gateway

Ibland har man behov av en enkel gateway för att snabbt komma igång och skicka sms från sitt system. Telia Workflow SMS-Gateway löser just detta problem.

En av fördelarna med Telia Workflow SMS-Gateway, förutom själva SMS-leveransen, är att den bygger på ett Workflow. Detta innebär att om ni senare vill skapa ett mer avancerat flöde och lägga till exempelvis attestering, bekräftelser eller liknande, så är detta enkelt och snabbt att implementera.

API2SMS

NPS-undersökning

Organisationer har ofta behov att samla in information om deras kunder för att kunna skapa bättre upplevelser för de som nyttjar deras produkter eller tjänster. Ett sätt att uppnå detta på är att genomföra NPS-undersökningar.

När undersökningar genomförs har organisationerna ofta olika krav och bestämmelser om hur detta ska gå till. Dessa krav kan handla om när och hur ofta undersökningarna ska skickas, hur många gånger en mottagare ska få ta emot en undersökning under ett visst tidsintervall, eller vilka tider på dygnet den ska skickas.

Använd länken nedan för att läsa mer kring hur en sådan undersökning kan byggas.

NPS-Undersökning

Telia Vouchers

För att premiera kunder och för att bygga lojalitet hos kunder skapades lösningen Telia Vouchers. Lösningen bygger på att information kring till exempel deltagande av kundundersökningar, närvaro vid kundevent eller skapande av leads till nya kunder samlas in och skickas till ett workflow.

Detta workflow behandlar denna data och tilldelar kunderna poäng som sedan kan lösas in för diverse premier.

Använd länken nedan för att se ett exempel på hur detta kan implementeras.

Voucher Template

Telia Jour

Telia Jour är en larmtjänst där ni kan skapa automatiserade telefonsamtal för att notifiera eller väcka jourhavande personal.

Larmen kan läsas upp i samtalet men även skickas som ett kompletterande SMS med information. Ni kan bestämma när samtalen ska skapas och hur systemet ska reagera om den jourhavande svarar i telefonen, eller om den inte gör det. Här bestämmer ni logiken i processen, om det t.ex ska ringas upp igen i intervaller eller om notifikationer ska skickas vidare i en larmkedja.

Telia Biljetthantering

Telia Biljetthantering är en komplett biljettlösning med avläsning, registrering och kontroll av biljett för era event, resor eller dylikt. Tjänsten bygger på att QR-koder skickas till deltagaren eller resenären som kontrollant sedan kan skanna och godkänna.

Telia Säkra Utskick

Telia Säkra Utskick används för att skicka ut lösenordskyddade filer. När filen skickas via workflowet paketeras den och låses bakom ett lösenord innan den skickas vidare till mottagaren via email. Lösenordet som genererats skickas samtidigt till mottagarens telefon via SMS eller app. Detta skapar ett extra lager av säkerhet då båda enheterna krävs för att kunna ta del av den utskickade filen.

Telia Workflow

Med Telia Workflow bygger ni era egna flöden och lösningar från grunden. Om ni har något arbetsflöde där ni vill ta automatisera eller digitalisera manuellt arbete så är det bara beskriva era idéer så bygger vi den tillsammans med er.

Ni får sedan testa den och när ni godkänner lösningen så sätter vi igång tjänsten.