Gör integrationer enkelt med Bosbec

 

Bra integrationer är nyckel till bra digitalisering. Att föra över information på rätt sätt enkelt och säkert mellan systemen.

Fördelarna med att använda en tjänst för integration är många – de tjänster som du integrerar med kan ändras och då ändrar du bara i tjänsten. Felsökning, stabilitet, debugging, systemförändringar, säkerhet.

Det är väldigt sällan två system kan prata direkt med varandra via deras API:er utan det krävas nästan alltid att det görs en lösning mellan dem.

Med Bosbecs smarta lösning och öppna kanaler kan du kommunicera mellan många olikatyper av API:er. Det kan vara mellan ett REST API i ena änden och ett SOAP gränssnitt i andra änden, oavsett så är integrationen via Bosbec enkel, stabil och skalbar.

Allt detta gör du via Bosbecs öppna kanaler och workflow builder – ingen annan lösning eller programmering behövs.

Autentisering – du bygger enkelt autentisering mot olika API:er. Du kan skapa OAuthendpoints, verifera webhook signaturer, hantera tokens osv med hjälp av våra kanaler och workflows.

Respons – du bygger responsen i workflow builder och ser till att varje API får den respons den har behov av.

Definiera data Definiera om data eller omforma data till olika ändamål. Det kan vara mellan 2, 3 4 eller fler system och alla system har behov av få data på sitt specifika sätt.

Gör om dataEtt system har transaktioner medan ett annat system vill få data summerad per tidsperiod. Du lagrar och summerar då enkelt ihop data.

HastighetOlika API:er kan gå olika snabbt. Det kan vara att det anropande API:et går väldigt snabbt men det mottagande inte kan hantera anrop i samma takt. För att inte tappa data kan du ställa ner hur ofta du anropar.

Lagra datadu kan lagra data och bygga triggers och använda datan i olika ändamål.

Kontroll och säkerhetVarje körning kan du gå in och titta på och se vad som händer med din data. Det kan vara bra om det sker förändringar eller blir fel.

Debug – i workflow builder finns ett debug läge där man ser exakt vilka job som körts och vilken data som behandlats. Det kan användas för att snabbt komma framåt när processen byggs eller när man behöver felsöka.

Exempel på integrationer Hubspot direkt mot operatörstjänster för att tex skicka sms, Shopifyoch Salesforce, Service Now – meddelandetjänster och Microsoft AD

Se här hur enkelt du kommer igång

Kontakta oss direkt

FORMULÄR

☎ 08-22 25 25