Intro till Bosbec WE

Välkommen till en intro där vi genom text och video går igenom Bosbecs funktioner och gränssnitt med syftet att lära er hur ni kan använda dem för att digitalisera era egna processer och bygga olika flöden för att underlätta er verksamhet.

Kursen inleds nedan med ett kortare stycke som syftar till att introducera de mest grundläggande koncepten (triggers, jobs, och units) men vi går sedan vidare till att på djupare nivå beskriva Bosbec WEs koncept med hjälp av videor där vi diskuterar dem.

Dessa videor är även tänkta som referensmaterial som man kan använda när man själv senare bygger i plattformen.

De övergripande koncepten som diskuteras är:

 • Incoming och outgoing channels
 • Message Templates och utskick
 • Hantering av Meta Data.
 • Units, Data log, Files
 • Forms och insamling av data
 • Integrationer mot existerande system
 • HTTP-in API
 • Designprocess; hur designar man sitt eget workflow?

Bosbec Workflow Engine

Bosbec Workflow Engine (eller Bosbec WE) är en kraftfull plattform som, tillsammans med Workflow Builder, gör det möjligt att bygga sofistikerade digitala lösningar med hjälp av färdiga komponenter och gränssnitt utan att nödvändigtvis ha någon tidigare kunskap inom programmering. Har ni däremot någon form av bakgrund i programmering kommer ni troligtvis att känna igen en hel del av koncepten av används av Bosbec WE.

Bosbec WE är designad för att kunna ta emot stora eller små mängder data via olika kanaler och behandla eller reagera på den baserat på regler ni bygger upp i Workflow Builder (WFB).

Triggers

Alla workflows startas med hjälp av en Trigger. Det finns många varianter, men de startas generellt genom att något händer; en fil laddas upp, ett meddelande tas emot, någon svarar på ett formulär eller ett API-anrop görs.

Triggers lyssnar på dessa händelser med hjälp av kanaler, eller “Channels”. Triggern kan lyssna på allt som händer på en viss kanal eller så filtrerar man ut enbart de händelser man är intresserad av. Det kan till exempel handla om att kanalen tar emot alla SMS till ett visst telefonnummer men triggern ska bara köras när SMSet innehåller ett visst nyckelord.

Jobs

Till triggers kopplas sedan ett eller flera Jobs. Det finns många jobb att välja ifrån för att utföra de uppgifter som krävs för att nå det önskade resultatet i ett workflow. Dessa uppgifter kan delas upp i olika kategorier:

 1. Databehandling: Behandlar data genom att hämta, transformera och spara.
 2. Kommunikation: Skickar meddelanden och notifikationer till användare via olika media, exempelvis email, SMS eller app.
 3. Integration: Integrerar mot andra system med hjälp av API-anrop eller FTP-åtkomst.
 4. Automation: Schemalägger eller skapar loopar för att göra en uppgift flera gånger.
 5. Beslutstagande: Väljer väg i workflowet för att kunna grena ut och utföra olika uppgifter beroende på konfigurerade regler.

 

Under dessa kategorier finns det flera alternativ och vilket jobb som passar bäst beror på det önskade resultatet, men vi har en del jobb som vi ofta rekommenderar. Dessa finns tillgängliga i gränssnitten när man drar ut ett nytt jobb.

Units

För att kunna få åtkomst till data i en följande körningar krävs det att den sparas ner på något av tre ställen; Units, dataloggen eller filbiblioteket. I detta avsnitt tittar vi på units då dessa är den vanligaste platsen som används för att spara data.

Units används som sagt för att spara data och kan delas upp i två olika kategorier; “Data units” och “Channel units”. En “channel unit”, eller kontaktunit, är en unit med en eller flera kontaktkanaler sparade och representerar oftast en person som användaren kan vilja kommunicera med.

En kontaktunit kan även ha metadata sparad som kan beskriva den ytterligare. Exempel på sådan data kan vara en avdelning personen jobbar på, om personen är på semester, eller ett anställningsnummer.

En “data unit”, eller lagringsunit, är i grund samma sak som en kontaktunit, men har ingen kontaktkanal sparad och representerar oftast ingen person utan används snarare som en generell lagringsyta för data och kan representera lite vad som helst. Även dessa använder sig dock av metadata som sparas med nyckel och värde. En data unit kan till exempel representera ett individuellt ärende vid incidenthantering, en köplats i en butik, eller en avdelning på företaget.

Bosbec WE har fler resurser tillgängliga, men de vi nu gått igenom räcker gott och väl för detta kapitel! Följande delar presenteras i videoformat och där vi går igenom olika Bosbec WEs olika koncept genom att titta på olika workflow-exempel. Länkar till dessa hittar ni nedan!

Bygga workflows

I första avsnittet går vi igenom hur man bygger ett workflow, vilka grundläggande verktyg som finns tillgängliga och introducerar hur man använder dynamisk data i körningarna.

WFB Debug Channels

Felsökning av körningar

I andra avsnittet testar vi “debug”-läget och felsöker det workflow vi byggde i föregående avsnitt. Koncept vi går igenom är framför allt Workflow Context och Workflow Stories.
WFB Debug

Forms, units, och groups

Vi går i detta avsnitt igenom hur ni kan använda ett form för att skapa en registrering till ett nyhetsbrev. Alla registreringar sparas som units i grupper.
Forms Units Groups

API-lösningar

Vi tittar på hur man kan sätta upp ingångar till HTTP-in API:et, hur man skapar API-nycklar, och hur man kan bli påmind vid utgångsdatumet.

Vi tittar även på hur Workflow Library fungerar.

WFB API Channels

Lagring av data

Vi utforskar skillnaderna i att spara data på units, data log, och i filbiblioteket och i vilka fall de olika metoderna kan passa för ändamålet.
Units Data log Files

Designprocessen

Som ett avslut till kursen använder vi oss av det vi lärt oss i tidigare kapitel för att reflektera över hur man kan använda dessa verktyg för att digitalisera sina egna processer. Hur ska man tänka? Hur börjar man?
WFB

Kontaktuppgifter

Säljspecialister
✉ Sales

Support
✉ Contact page
🖥 Status page
☎ 08 – 22 25 25

Vanliga frågor och svar

Hjälpavsnittet för tjänsten