Tre

TRE meddelandetjänst säljstöd

Marknadens mest innovativa och kraftfulla meddelandetjänst: TRE Meddelandetjänst. Med den senaste tekniken för meddelandehantering sätter vi standarden för moderna företag. Vår molnbaserade tjänst är enkelt att använda och kostnadseffektiv att implementera, vilket ger TRE en oslagbar konkurrensfördel.

Genom att ansluta till TRE Meddelandetjänst kan era kunder digitalisera och automatisera sina meddelandeprocesser som aldrig tidigare. Dra nytta av kraften i datadrivna meddelanden och låt era kunder ta kontroll över sin kommunikation på ett effektivt sätt.

Utforska hur kunder drar nytta av tjänsten och låt dig inspireras. Genom att presentera faktiska tillämpningar ger vi dig insikter och idéer för att effektivisera och förenkla hanteringen av meddelanden i era kunders verksamhet genom den digitala transformationen.

Om era kunder har specifika krav och önskemål när det gäller meddelandelösningar, tveka inte att kontakta vår partners specialistsäljare. De är experter inom området och kommer att hjälpa er att förverkliga era kunders unika behov.

USE cases/tillämpningar:

För att maximera försäljningen av meddelandelösningar till mäklare är det viktigt att ha en effektiv dialog och närvaro både med prospekt och befintliga kunder. Här är nyckelfaktorerna att framhäva:

 • Personlig anpassning: Använd kunddata som namn, plats och tidigare interaktioner för att skapa en personlig upplevelse och öka kundengagemanget.
 • Automatisering för tidsbesparing: Automatisera kommunikationsprocessen för att spara tid och resurser, vilket gör arbetet mer effektivt.
 • Målgruppssegmentering: Dela in prospekten i olika grupper baserat på deras behov och preferenser för att leverera relevant och effektiv kommunikation som passar deras intressen. Använd befintliga kunddata.
 • Proaktiv uppföljning: Visa intresse och engagemang genom att följa upp prospekten efter den initiala kommunikationen. Detta bygger förtroende och ökar konverteringschanserna.
 • Användning av visuella medier: Använd bilder och multimedia i den digitala kommunikationen för att visa upp fastigheter och tjänster på ett engagerande sätt. Detta ökar kundens intresse och förbättrar möjligheterna till konvertering.
 • Anpassa kommunikationen: Erbjud olika kanaler som e-post eller SMS och anpassa meddelandet efter kundernas preferenser för att skapa en smidig och bekväm upplevelse.

Sammanfattningsvis är det viktigt att använda personlig och segmenterad kommunikation samt automatisering för att effektivisera arbetet för mäklare. Genom att följa upp och anpassa kommunikationen efter kundernas behov och önskemål ökar chanserna till framgång. Här är några exempel på funktioner som kan vara till nytta:

 • Automatisk integrering med mäklarsystem för datainsamling och automatiserad e-postkommunikation till prospekt.
 • Möjlighet att skicka SMS och e-postmeddelanden med BankID vid budgivning för en smidigare process.
 • Personliga nyhetsbrev från specifika mäklare som går att svara på för att öka interaktionen.
 • Möjlighet för befintliga kunder att “tipsa en vän” och därigenom generera fler potentiella prospekt.
 • Integrering med externa system för erbjudanden av mervärdestjänster som försäkring, styling, lån, etc.
 • Automatiserade e-post- och SMS-kampanjer till riktade målgrupper för att öka konverteringarna.

En enhetlig budgivningsprocess oavsett om buden skickas via e-post eller SMS.

Incidentkommunikation är av avgörande betydelse för att hantera och lösa incidenter effektivt. Det finns flera viktiga principer att följa för att säkerställa framgångsrik incidentkommunikation:

 • Skicka rätt meddelande till rätt person vid rätt tidpunkt: Det är avgörande att identifiera och kommunicera med de personer som är relevanta för att hantera incidenten. Genom att skicka rätt meddelande till rätt person vid rätt tidpunkt kan man säkerställa att de som behöver vara involverade är informerade och kan agera snabbt.
 • Säkerställ kommunikation även om den egna IT-miljön är nere: Incidenter kan påverka IT-miljön och kommunikationskanaler. Det är viktigt att ha alternativa kommunikationsmetoder och system på plats för att säkerställa att kommunikationen kan fortgå även om den primära IT-miljön är nere.
 • Automatisera för ökad snabbhet och precision: Genom att automatisera incidentkommunikationen kan man förbättra hastigheten och säkerställa att rätt personer får meddelanden i realtid. Genom att använda automatisering kan man undvika förseningar och missförstånd i kommunikationen.
 • Orkestrera flödet: För att effektivisera incidenthantering kan man orkestrera hela flödet, inklusive godkännanden, automatiska svar och uppdateringar. Genom att ha tydliga processer och rutiner kan man säkerställa att alla steg i kommunikationen hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.
 • Automatiska utskick baserat på relevant data: Genom att integrera system och sensorer kan man automatiskt generera meddelanden baserade på relevant data. Detta kan bidra till att snabbt upptäcka incidenter och skicka ut varningar och notifieringar till rätt personer.

För att hantera incidentkommunikation effektivt kan organisationer använda sig av en lösning som TREs Incident. Denna lösning möjliggör dynamisk kommunikation och samlar allt i en och samma tjänst, inklusive filer, formulär och datakällor. Genom att använda denna lösning kan man undvika att behöva hantera IT-förvaltning och fokusera på själva incidentlösningen istället.

TREs Incident är lätt att anpassa och integrera med befintlig IT-miljö och externa system. Det är också en flexibel lösning som kan justeras och förändras över tid för att möta organisationens specifika behov.

Här är några exempel på funktioner TREs incidentkommunikationslösning:

 • Automatisk koppling till jourperson: En funktion som låter användare ringa ett nummer som automatiskt kopplar dem till den person som har jour för tillfället.
 • Utskick till schemalagd jour via långnummer: Möjlighet att skicka meddelanden eller notifieringar till personer som är schemalagda för att ha jour. Det kan göras genom att använda långnummer (exempelvis SMS eller röstmeddelanden).
 • Automatisk uppringning till nattjour: En funktion som automatiskt ringer upp nattjouren och meddelar att en incident har inträffat eller att en notifiering har skickats ut.
 • Utvärdering av larmdata för notifiering: Möjlighet att utvärdera larmdata eller händelser för att avgöra om en notifiering ska skickas ut till lämpliga personer eller grupper.
 • Automatisk uppdatering av grupper från olika källor: Funktionen som uppdaterar grupper eller distributionlistor från olika källor som en telefonväxel, abonnemangsregister eller Active Directory (AD). Det säkerställer att rätt personer inkluderas i incidentkommunikationen.
 • Utskick via attribut för att nå rätt målgrupp: Möjlighet att skicka meddelanden eller notifieringar till en specifik målgrupp baserat på attribut eller egenskaper, till exempel användarroll, plats eller behörighet.
 • Olika sätt att starta en incidentkommunikation: Flexibiliteten att starta en incidentkommunikation via olika kanaler eller metoder, såsom e-post, gränssnitt, SMS eller HTTP-anrop.
 • Orkestrering av flöde: Möjlighet att automatisera och styra flödet av incidentkommunikation, inklusive verifieringar, tilldelningar av uppgifter och andra processsteg. Detta hjälper till att hantera incidenter effektivt.
 • Integration med sensorer: Möjlighet att integrera med sensorer eller övervakningssystem som kan detektera och varna för incidenter. Detta kan säkerställa snabb upptäckt och kommunikation vid potentiella farliga situationer.

Dessa är bara några exempel på funktioner och kan variera beroende på den specifika incidentkommunikationslösningen.

I TREs Incidentkommunikation ingår alltid ett modernt användargränssnitt för incidentkommunikation som erbjuder flera funktioner för att underlätta hanteringen av utskick av meddelanden och ger användarna ytterligare funktionalitet. Här är några exempel på sådana funktioner:

 • Utskick av meddelanden: Användargränssnittet erbjuder en intuitiv och enkel metod för att skicka ut meddelanden till berörda personern eller grupper. Det kan inkludera möjligheter att skapa och redigera meddelanden i olika format, som text, appmeddelanden eller e-post.
 • Bekräftelser: En funktion som tillåter mottagarna att bekräfta att de har tagit emot och förstått meddelandet.
 • Att-göra-lista: Möjlighet att lägga till och hantera uppgifter eller att-göra-listor i samband med incidenten. Det kan hjälpa till att organisera och följa upp åtgärder som behöver vidtas av olika teammedlemmar.
 • Rapporter: Funktion för att generera och visa rapporter om incidentkommunikationen.
 • Anpassningsmöjligheter: Möjlighet att anpassa användargränssnittet efter behoven och preferenserna hos användarna.
 • Realtidsuppdateringar: Möjlighet att visa och uppdatera information i realtid. Det kan inkludera att visa aktuell status för meddelanden, bekräftelser och att-göra-uppgifter för att hålla alla användare informerade om den senaste informationen.
 • Chattfunktionen är en värdefull komponent för att underlätta realtidskommunikation och samarbete mellan teammedlemmar under hanteringen av en incident.

Färdiga lösningar TRE

För att snabbt komma igång för kunderna finns det några helt färdiga tjänster. Dessa tjänster kan sedan konfigureras för att passa kundens verksamhet.

TRE Meddelanden

TRE Meddelanden ger era kunder en omfattande lösning som tar hand om deras grundläggande meddelandebehov. Tjänsten hanteras online via ett enkelt användargränssnitt men kan också kopplas till olika system och tjänster för automatisering.

TRE Meddelanden gör det möjligt för era kunder att hantera olika typer av utskick såsom utskick med förvald mall, utskick med formulär, eller vanliga utskick via email, sms och app.

TRE Mail2SMS

TRE Mail2SMS låter era kunder skicka sms direkt via deras mailklient. De kan välja om det ska gå att svara på, vilket avsändarnamn det ska skickas ifrån, och om de vill att svaret ska hamna i en mailkorg eller som sms i en mobil.

Det finns även mer avancerade inställningar såsom att skicka till förvalda grupper, skicka färdiga mallar, eller starta andra automatiska flöden.

TRE 2FA (tvåfaktor verifiering)

Genom att använda TREs 2FA-tjänst för tvåfaktors verifiering (2FA) kan era kunder lägga på ett extra lager av säkerhet för användarnas inloggningsuppgifter och dessutom begränsa risken för otillåten tillgång till deras tjänster

Med hjälp av plattformens API, kontrolleras identiteten hos användarna genom att skicka dem ett engångslösenord (OTP). Användaren verifierar att denne är innehavaren av kontot genom att bekräfta den mottagna koden.

TRE Gateway

Ibland har man behov av att starta med en enkel gateway för att snabbt komma igång och skicka sms och mail från sitt system. TRE Gateway löser just detta problem.

En av fördelarna med TREs Gateway, förutom själva SMS- och mailleveransen, är att den bygger på ett Workflow. Detta innebär att om era kunder senare vill skapa ett mer avancerat flöde och lägga till exempelvis attestering, bekräftelser eller liknande, så går enkelt och snabbt att implementera.

Kontaktuppgifter

Säljspecialister
✉ Rod Bishti
Rikard Andersson

Support
✉ Contact page
🖥 Status page
☎ 08 – 22 25 25

Ordersupport och beställningsformulär

Vanliga frågor och svar

Prislista för SMS

Hjälpavsnittet för tjänsten